Konstnärliga teamet om verket

Pelle Olofson, Dirigent

Det är olikt all annan musik. Det är konstmusik. Det är Jazz. Det är elektroakustisk musik. Det är rock. Det är text-ljudkomposition. Det är friskt, eget, gränsöverskridande, vackert, fult, skrämmande och gripande.
 
 

"Pax Vobiscum beställdes av Peter Gullin för att göras med hans ensemble på turné i Sverige hösten 1995. Tanken var att ensemblen skulle samarbeta med olika amatörkörer runtom i landet, men den svåra musiken, som dessutom bara fanns nedskriven för hand, blev en för stor utmaning för de tilltänkta körerna.

I ett försök att underlätta för körerna spelades verket in av Radiokören. Det var så – som sångare i Radiokören – jag kom i kontakt med det.

Verket är tänkt att göras sceniskt, och det var före sin tid (och är det fortfarande). Det utgår från en text som man kan relatera till och som tar tag i lyssnaren. Texterna handlar om oss alla, vi lyckade eller inte lyckade, lyckliga eller inte lyckliga, ensamma eller inte ensamma människor som bor i en fiktiv förort. 

Jag har länge velat göra verket. Nu finns en kör som kan lägga ner tid på att försöka göra detta verk såsom det är tänkt – på scen. Det har fortfarande aldrig spelats för publik.

Det som är mest fantastiskt med verket är att det är en musik som inte liknar någon annan. Det finns drag av konstmusik, populärmusik, jazz, folkmusik och elektroakustisk musik (elektronmusik). Det finns en text som får lyssnaren att lyssna, som trollbinder lyssnaren. Som ger lyssnaren något att fundera på, och vågar jag säga, berikar lyssnaren."

 

Lotta Lindqvist, Regissör

“Jag har ett mycket starkt förhållande till estetiken i Kristina Lugns dikter, ända sedan yngre tonåren. De direkt igenkännbara, vardagliga scenerna, det naivistiska tilltalet och den där oändligt mångbottnade, kvava känslan bakom. Känslan av att aldrig duga, av att gå under i jakten på att passa in. Pax Vobiscum tar under den lyckliga ytan upp svåra frågor som föräldrar med psykisk ohälsa, våld och sexuella övergrepp inom äktenskapet. 

Pax Vobiscum är ett brännande aktuellt verk om gränslös längtan efter att få älska sig själv."

 

Helena Lambert, Koreograf

“Pax vobiscum är ett verk som växer med koreografi. Skiftningar i musiken -  rytm, suckar, pauseringar, tonhöjningar, upprepningar är ett inspirerande lekmaterial för en koreograf. Verket är som gjort för scenisk rörelse! Kristina Lugns texter speglar fysiska tillstånd som en läsare med inlevelse kan närma sig och, om den törs, känna igen sig i. Men som en åskådare av Pax Vobiscum inte bara närmar en sig texten - en kastas handlöst in i den. Det är ett stort verk - ett drömverk som jag, Lotta, Pelle och Lilla Kören nu med gemensam kraft tar oss ann. Lilla Kören är en modig kör som gör detta krävande sceniska verk!!!”